วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โปรเจค PCI card ตอนที่ 5 PCI driver for windows

โปรเจค PCI card ตอนที่ 5 PCI driver for windows


วิธีการดีบัก PCI card ในระบบ windows นั้นมีโปรแกรม windriver (http://www.jungo.com) ผมใช้ตัวทดลอง เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะสามารถเลือก card ที่เราต้องการ acess ได้ รูปด้านล่างเป็นรูปตอนทดสอบผ่าน windriver


เมื่อเราทดสอบผ่าน windriver ว่า PCI card ที่ทำขึ้นมานั้นสามารถทำงานได้แล้ว จากนั้นก็ต้องมาทำ driver บน windows ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ WDK (Windows Driver Kit) รูปด้านล่างเป็นผลจากการรัน WDK 


เมื่อสร้าง driver ได้แล้วถ้าลองลงดูจะพบว่า เราจะเห็น device ของเราผานทาง device manager ของ windows ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: